PRESS

MEDIA RELEASES

Media release (EN), 01.03.2018
PDF (99.6 KB)
Medienmitteilung (DE), 01.03.2018
PDF (93 KB)
Communiqué de presse (FR), 01.03.2018
PDF (94.5 KB)
Factsheet Niura (EN), 01.03.2018
PDF (54.9 KB)
Factsheet Niura (DE), 01.03.2018
PDF (58 KB)
Factsheet Niura (FR), 01.03.2018
PDF (56.6 KB)
Media release (EN), 08.03.2018
PDF (93.8 KB)
Medienmitteilung (DE), 08.03.2018
PDF (96.1 KB)
Communiqué de presse (FR), 08.03.2018
PDF (83.9 KB)
Factsheet Olora/Alagaro (EN), 08.03.2018
PDF (47 KB)
Factsheet Olora/Alagaro (DE), 08.03.2018
PDF (56.3 KB)
Factsheet Olora/Alagaro (FR), 08.03.2018
PDF (48.2 KB)

IMAGES

Flying Tourbillon «Trilevis 6118»
TIF (24.9 MB)
Niura, Front
TIF (5.2 MB)
Niura, 3/4
TIF (8.6 MB)
Olora, Front
TIF (2.8 MB)
Olora, Side
TIF (24.9 MB)
Alagaro
TIF (10.1 MB)

TECHNICAL FACTS

Technical Factsheet Niura (EN)
PDF (49.1 KB)
Technical Factsheet Olora (EN)
PDF (48.3 KB)
Technical Factsheet Alagaro (EN)
PDF (47.8 KB)
Factsheet Haute horlogerie
PDF (7.2 MB)

CONTACT

GIBERG ltd
Switzerland
T +41 32 333 12 12

CONTACT

GIBERG ltd, Switzerland, T +41 32 333 12 12,